lwl-3 

>>>เมื่อ 14 พ.ย.60,1000 พ.ท.เอกวริทธิ์ ชอบชูผล ผบ.ป.5 พัน.15 พร้อมกำลังพลร่วมพิธีเปิดการตรวจแนะนำและการเตรียมการรับการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ………http://www.arty15.com/wp-content/uploads/2012/08/

 

>>>เมื่อ 13 พ.ย.60,1100 ป.5 พัน.15 ได้จัดกำลังพลให้การต้อนรับ พ.อ.ธิรา แดหวา รอง ผบ.พล.ร.5 เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมหน่วยฝึก   ………http://www.arty15.com/wp-content/uploads/2012/08/

 

 

>>>เมื่อ 11 พ.ย.60,0900 พ.ท.เอกวริทธิ์ ชอบชูผล ผบ.ป.5 พัน.15 พร้อมกำลังพล   ………http://www.arty15.com/wp-content/uploads/2012/08/

 

>>>เมื่อ 9 พ.ย. 60 , 0900 พ.ท.เอกวริทธิ์ ชอบชูผล ผบ.ป.5 พัน.15 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/60    ………http://www.arty15.com/wp-content/uploads/2012/08/

 

>>>เมื่อ 8 พ.ย.60 พ.ท.เอกวริทธิ์ ชอบชูผล ผบ.ป.5 พัน.15 ให้การต้อนรับคณะชุดตรวจ สตน.ทบ.ในการตรวจสอบภายใน    ………http://www.arty15.com/wp-content/uploads/2012/08/

 

>>>เมื่อ 7 พ.ย.60,1400 พ.ท.เอกวริทธิ์ ชอบชูผล ผบ.ป.5 พัน.15 พร้อมกำลังพลเข้าร่วมพิธีตรวจสภาพความพร้อมการบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ    ………http://www.arty15.com/wp-content/uploads/2012/08/

 

>>>เมื่อ 7 พ.ย.60,1940 พ.ท.เอกวริทธิ์ ชอบชูผล ผบ.ป.5 พัน.15 พร้อมกำลังพลและครอบครัวร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อ บุญธรรม คล้ายทอง    ………http://www.arty15.com/wp-content/uploads/2012/08/

 

>>>เมื่อ 6 พ.ย.60 ป.5 พัน.15 ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมซักซ้อม แผนการบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ   ………http://www.arty15.com/wp-content/uploads/2012/08/

 

>>>เมื่อ 6 พ.ย.60,1400 พ.ท.เอกวริทธิ์ ชอบชูผล ผบ.ป.5 พัน.15 ให้การต้อนรับ พล.ต.สิทธิพร  มุสิกะสิน ผบ.พล.ร.5 เนื่องในโอกาศ  ………http://www.arty15.com/wp-content/uploads/2012/08/

 

>>>เมื่อ 3 พ.ย.60,0900 พ.ท.เอกวริทธิ์ ชอบชูผล ผบ.ป.5 พัน.15 พร้อมกำลังพลและครอบครัว ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดขุดลอกคูคลอง  ………http://www.arty15.com/wp-content/uploads/2012/08/