ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางออนไลน์

 

lwl-3 

>>>เมื่อ 10 ส.ค.61, 1150 พ.ท.ธรรมชาติ ชูเชิด ผบ.ป.5 พัน.15 ให้การต้อนรับ พล.ต.กฤษดา  พงษ์สามารถ ผบ.พล.ร.5 ………http://www.arty15.com/wp-content/uploads/2012/08/

 

>>>เมื่อ 10 ส.ค.61, 1030 พ.ท.ธรรมชาติ ชูเชิดผบ ป.5 พัน.15 เป็นประธานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  ………http://www.arty15.com/wp-content/uploads/2012/08/

 

>>>เมื่อ 10 ส.ค.61, 0930 ป.5 พัน.15 จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  ………http://www.arty15.com/wp-content/uploads/2012/08/

 

>>>เมื่อ 23 พ.ค.61, 0930  พ.ท.ธรรมชาติ  ชูเชิด ผบ.ป.5 พัน.15  พร้อมด้วยกำลังพลและจิตอาสาของหน่วยร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดขุดลอกบ่อ กำจัดเศษวัชพืช ………

 

>>>เมื่อ  21 พ.ค.256, 1100 พ.ท.ธรรมชาติ  ชูเชิด ผบ.ป.5 พัน.15 เดินทางมาร่วมแถลงข่าว การจับกุม ………

 

>>>เมื่อ 21 พ.ค.61, 1545 พ.ท.ธรรมชาติ ชูเชิด ผบ.ป.5 พัน.15 ชี้แจงและให้คำแนะนำกำลังพลก่อนออกปฎิบัติหน้าที่ ชป.รส. ………

 

>>>เมื่อ 15 พ.ค. 61 พ.ท.ธรรมชาติ ชูเชิด ผบ.ป.5 พัน.15 พร้อมกำลังพล ร่วมพิธีต้อนรับและเปิดการฝึกทหารใหม่ ………

 

>>>เมื่อ 9 พ.ค. 61 พ.ท.ธรรมชาติ ชูเชิด ผบ.ป.5 พัน.15 พร้อมกำลังพล ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากวาตภัย ………

 

>>>เมื่อ 4 พ.ค.61,1230 พ.ต.ปองพล สุทธิเบญจกุล ทำการแทน ผบ.ป.5 พัน.15 ให้การต้อนรับ พ.อ.เกียรติศักดิ์ ณีวงษ์ เสธ.ป.5 ………

 

>>>เมื่อ 1 พ.ค.61, 0749 ป.5 พัน.15 จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชา ผบ.ป.5 พัน.15 ………